O nás

Biografie

Ševčík Quartet vznikl v červnu roku 2020 v Praze ve složení: 1. Housle – Pavla Tesařová, 2. Housle – Michael Foršt, Viola – Matouš Hasoň, Violoncello – Martin Houdek. Od července 2022 je cellistou Adam Klánský.

Kvarteto studovalo od roku 2020 na Pražské konzervatoři pod vedením Radka Křižanovského (Apollon Quartet) a v roce 2022 také na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madridu u světově proslulého Günthera Pichlera (Alban Berg Quartett). Od roku 2021 studuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Štěpána Ježka (Bennewitz Quartet).

Tři z členů kvarteta studují i své hlavní obory na HAMU v Praze. Pavla Tesařová studuje ve třídě Pavla Kudeláska, Matouš Hasoň u Karla Untermüllera a Adam Klánský u Michala Kaňky. Michael Foršt studuje na německé Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech u profesorky Hellen Weiß.

Členové kvarteta jsou předními interprety mladé hudební scény, v červnu 2021 získali 1. cenu a speciální cenu Mikuláše Zmeškala na soutěži Talents for Europe, dostali se do semifinále soutěže Pražské jaro a také do finále italské soutěže Società Umanitaria. Ševčík Quartet se zúčastnil i několika mistrovských kurzů, ve Francii na Musique à Flaine pod vedením například Marie Chilemme (Quatuor Ébène), v Německu na Jeunesses Musicales Deutschland (Cuarteto Casals), na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Rainera Schmidta (Hagen Quartet). Soubor se též zúčastnil projektu, organizovaného společností Musethica v Barceloně, kde opakovaně přednesl, společně s Jonathanem Brownem a Ericou Wise, Brahmsův sextet op. 18.

Ševčík Quartet se rozvíjí pod dohledem hráčů z nejlepších českých i zahraničních komorních souborů, mezi nimi jsou kromě Štěpána Ježka také Petr Holman (Zemlinsky Quartet), ze zahraničí Günter Pichler (Alban Berg Quartet, Jonathan Brown (Cuarteto Casals), Yovan Markovitch (Quatuor Danel) a další.

Ševčík Quartet pravidelně koncertuje jak v České republice, tak i v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko…)

Proč Ševčík Quartet?

Jméno jednoho z nejslavnějších českých houslových pedagogů nás velmi oslovilo, a to z toho důvodu, že tento písecký rodák nejen skvěle učil, ale především zkomponoval neuvěřitelné množství smyčcových technických cvičení, na kterých všichni pravidelně a s láskou už od samých začátků vylepšujeme svojí pravou ruku. Otakar Ševčík je paradoxně známý mnohem více po celém světě než v České Republice, a proto chceme povědomí o něm co nejvíce rozšiřovat. Zároveň bychom tímto rádi navázali na slavný Ševčík – Lhotský Kvartet, který se skládal především z žáků Otakara Ševčíka a byl to jeden z prvních smyčcových a vůbec komorních souborů, který dosahoval mimořádných úspěchu nejen na území Rakouska – Uherska a později Československé republiky.

Otakar Ševčík(1852 Horažďovice – 1934 Písek)

Otakar Ševčík byl jedním z nejvýznamnějších českých houslistů a houslových pedagogů a autorem světoznámé metodiky hry na housle. Mezi jeho nejznámější žáky patří z těch českých např. Jan Kubelík, Jaroslav Kocian nebo Emanuel Ondříček, ze zahraničních pak Mary Hall, Erika Morini nebo Vladimir Reznikov.

Otakar Ševčík vyrůstal v rodině učitele a regenschoriho Josefa Ševčíka, od něhož získal první hudební vzdělání. V deseti letech odešel Ševčík do Prahy na akademické gymnázium a po čtyřech letech byl mimořádně přijat na Pražskou konzervatoř, nejprve do třídy Antonína Sitta, později k Antonínu Bennewitzovi, který jej považoval za svého nejlepšího žáka.

Tři roky byl pedagogem v salcburském Mozarteu, působil také jako koncertní mistr Komické opery ve Vídni. V roce 1875 přijal nabídku na místo profesora na konzervatoři v Kyjevě. V roce 1901 se stal profesorem Pražské konzervatoře, jejímž ředitelem byl tou dobou Antonín Dvořák. Ten zavedl Ševčíkovu houslovou metodiku jako povinnou. V roce 1909 byl Ševčík jmenován vedoucím mistrovské školy na vídeňské Akademii hudby a dramatického umění, kde působil až do roku 1918. Několikrát také profesně navštívil Ameriku. Během svého života vytvořil obsáhlé dílo, které se věnuje progresivní, od té doby nepřekonané houslové technice.

CV ke stažení

Copyright © 2023 Ševčík Quartet | My Music Band by Catch Themes