Biografie

Ševčík Quartet vznikl v červnu roku 2020 v Praze ve složení: 1. Housle – Pavla Tesařová, 2. Housle – Michael Foršt, Viola – Matouš Hasoň, Violoncello – Martin Houdek. Od července 2022 je cellistou Adam Klánský.

Kvarteto studovalo od roku 2020 na Pražské konzervatoři pod vedením Radka Křižanovského (Apollon Quartet) a v roce 2022 také na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madridu u světově proslulého Günthera Pichlera (Alban Berg Quartett). Od roku 2021 studuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Štěpána Ježka (Bennewitz Quartet).

Členové kvarteta jsou předními interprety mladé hudební scény, v červnu 2021 získali 1. cenu a speciální cenu Mikuláše Zmeškala na soutěži Talents for Europe, dostali se do semifinále soutěže Pražské jaro a také do finále italské soutěže Società Umanitaria. Ševčík Quartet se zúčastnil i několika mistrovských kurzů, ve Francii na Musique à Flaine pod vedením například Marie Chilemme (Quatuor Ébène), v Německu na Jeunesses Musicales Deutschland (Cuarteto Casals), na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Rainera Schmidta (Hagen Quartet). Soubor se též zúčastnil projektu, organizovaného společností Musethica v Barceloně, kde opakovaně přednesl, společně s Jonathanem Brownem a Ericou Wise, Brahmsův sextet op. 18.

Ševčík Quartet se rozvíjí pod dohledem hráčů z nejlepších českých i zahraničních komorních souborů, mezi nimi jsou kromě Štěpána Ježka také Petr Holman (Zemlinsky Quartet), ze zahraničí Günter Pichler (Alban Berg Quartet, Jonathan Brown (Cuarteto Casals), Yovan Markovitch (Quatuor Danel) a další.

Ševčík Quartet pravidelně koncertuje jak v České republice, tak i v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko…)

Proč Ševčík Quartet?

Jméno jednoho z nejslavnějších českých houslových pedagogů nás velmi oslovilo, a to z toho důvodu, že tento písecký rodák nejen skvěle učil, ale především zkomponoval neuvěřitelné množství smyčcových technických cvičení, na kterých všichni pravidelně a s láskou už od samých začátků vylepšujeme svojí pravou ruku. Otakar Ševčík je paradoxně známý mnohem více po celém světě než v České Republice, a proto chceme povědomí o něm co nejvíce rozšiřovat. Zároveň bychom tímto rádi navázali na slavný Ševčík – Lhotský Kvartet, který se skládal především z žáků Otakara Ševčíka a byl to jeden z prvních smyčcových a vůbec komorních souborů, který dosahoval mimořádných úspěchu nejen na území Rakouska – Uherska a později Československé republiky.

Otakar Ševčík(1852 Horažďovice – 1934 Písek)

Otakar Ševčík byl jedním z nejvýznamnějších českých houslistů a houslových pedagogů a autorem světoznámé metodiky hry na housle. Mezi jeho nejznámější žáky patří z těch českých např. Jan Kubelík, Jaroslav Kocian nebo Emanuel Ondříček, ze zahraničních pak Mary Hall, Erika Morini nebo Vladimir Reznikov.

Otakar Ševčík vyrůstal v rodině učitele a regenschoriho Josefa Ševčíka, od něhož získal první hudební vzdělání. V deseti letech odešel Ševčík do Prahy na akademické gymnázium a po čtyřech letech byl mimořádně přijat na Pražskou konzervatoř, nejprve do třídy Antonína Sitta, později k Antonínu Bennewitzovi, který jej považoval za svého nejlepšího žáka.

Tři roky byl pedagogem v salcburském Mozarteu, působil také jako koncertní mistr Komické opery ve Vídni. V roce 1875 přijal nabídku na místo profesora na konzervatoři v Kyjevě. V roce 1901 se stal profesorem Pražské konzervatoře, jejímž ředitelem byl tou dobou Antonín Dvořák. Ten zavedl Ševčíkovu houslovou metodiku jako povinnou. V roce 1909 byl Ševčík jmenován vedoucím mistrovské školy na vídeňské Akademii hudby a dramatického umění, kde působil až do roku 1918. Několikrát také profesně navštívil Ameriku. Během svého života vytvořil obsáhlé dílo, které se věnuje progresivní, od té doby nepřekonané houslové technice.

Copyright © 2023 Ševčík Quartet | My Music Band by Catch Themes